Advent is uitzien naar gerechtigheid

De rode draad doorheen de verrijzenisvieringen in de advent is de gerechtigheid. We laten ons daarbij inspireren door de vier stappen die ons worden voorgesteld door jezuïet Jasques Haers, die verder bouwt op het gedachtengoed van priester-kajotter Jozef Cardijn.

Op 1 december ligt het accent op het zien van de ongerechtigheid in de wereld, maar ook van de kleine tekentjes van gerechtigheid die gebeuren. We nodigen de aanwezigen uit om actief te helpen meezoeken.

Op 8 december bouwen we verder. Als we dat onrecht zien, hoe staan we daar dan tegenover, hoe oordelen we daarover? Zijn we onverschillig of leidt het ons tot inkeer en ommekeer?

Op 15 december hebben we oog voor het handelen. Welzijnszorg heeft heet dit jaar over de gebrekkige onderwijskansen van kinderen in armoede. We laten een leerkracht uit het buitengewoon onderwijs aan het woord.

Op 22 december horen we het Magnificat van Maria: zij zingt de lof van God die het opneemt voor de kleinen. We komen om het visioen van gerechtigheid te vieren.