Als de draad van zijde is

Over omgaan met de laatste levensfase

Een initiatief van De Bremstruik, het Netwerk palliatieve zorg De Mantel en een enthousiaste groep vrijwilligers.

 • Plaats : De Bremstruik, Arme Klarenstraat 36, 8800 Roeselare – inkom via de grote tuinpoort
 • Tijd : 9 maart tot en met 17 april 2019 – 14 tot 17 uur – niet op zondag
 • Inkom : vrij
 • Contactpersoon : Freddy Kindt – 051 200420 – info@debremstruik.be – niet op vrijdag

Eender wie de kans krijgt stil te staan bij het leven van zichzelf en van anderen, stelt zich vragen over de toekomst. Deuren van verleden gaan open en toe, nieuwe horizonten openbaren zich of verdwijnen in de mist. Soms komt het levenseinde onverwacht, soms is het een weg van maanden en jaren. Een uitdaging voor al wie er mee te maken heeft: de persoon zelf, familie en bekenden, zorgenden, … Hoe kunnen we daar een weg mee gaan?

‘Als de draad van zijde is…’ is een belevingstentoonstelling over die laatste levensfase, bedoeld voor alle mensen die zoeken om er op een zingevende manier mee om te gaan.

 • Hoe is het denken en handelen veranderd in de tijd?
 • Waar is goede informatie te vinden?
 • Hoe geven we een plaats aan de gedachten en gevoelens die op ons afkomen?
 • Kan ik daar met iemand over spreken?
 • Hoe kan ik uiting geven aan wat dit in mij teweeg brengt.

Iedereen is welkom!

Voor jongeren- en volwassenengroepen is er een bijkomend aanbod. Neem daarvoor tijdig contact op.

Jongeren

 • Creatieve verwerking in kleine groepjes (tegen kostenvergoeding)
 • Video ‘tot in den draai’ met nabespreking, over de existentiële vragen: 45 of 90 minuten
 • Video ‘taboe’ met nabespreking, over ons omgaan met dit gebeuren: 45 of 90 minuten
 • Verhalen rond het levenseinde, mensen vertellen uit eigen ervaring
 • Een ruimte om na te praten

Volwassenen

 • Vroegtijdige zorgplanning: 90 minuten
 • Video ‘tot in den draai’ met nabespreking, over de existentiële vragen: 90 minuten
 • Verhalen rond het levenseinde, mensen vertellen uit eigen ervaring
 • Een ruimte om na te praten.