Bibliodrama

DE SCHRIFT DOEN ALS WEG TOT DIEPER GELOVEN

Wat is bibliodrama?

Samen met de Protestantse Kerk van Roeselare biedt De Bremstruik u de kans om via bibliodrama de bijbel beter te leren kennen. Bibliodrama nodigt mensen uit om in een Bijbelverhaal te stappen en het van binnenuit te beleven. Het speelt zich af in het veld van zoekend geloven. Door ons in het Grote Verhaal te begeven, kunnen we ervaren hoe ons eigen levensverhaal ermee verbonden is, zodat we er de heilzame werking van kunnen ondergaan.

Enkele getuigenissen van deelnemers

 • Een intense beleving van het Bijbelverhaal. Ik laat het bij me binnenkomen en tracht mij in te leven in het verhaal en ben soms echt verwonderd wat dit dan met mij doet! (Jo)
 • Het kiezen en inleven in een personage, het meedelen van wat zij/hij denkt en voelt en het beluisteren van de andere medespelers gaf dieper inzicht in het verhaal zelf. Het leerde me ook veel over mezelf. (Maria)
 • Ieder voelt zich aangesproken om een rol op te nemen , zodat je gemakkelijk in het verhaal kan stappen. We worden aangespoord door elkaar en het vervolgt als vanzelf. Telkens kom ik tot dieper inzicht en dieper weten. (Martine)
 • Een totaal nieuwe manier om de Bijbel te ‘beleven’. Soms plezierig, soms diep rakend, soms stemmend tot nadenken. Je inleven in een rol maakt iets los in je, en het blijft je veel langer bij. (Leon en Anne-Mie)

Praktisch

 • Vijf donderdagen van 19.30 tot 21.45 uur, start op 26 september 2019. De vier volgende data worden afgesproken op de startavond.
 • In De Bremstruik, Arme Klarenstraat 36, 8800 Roeselare.
 • Begeleid door Elly Bouman, predikant van de Protestantse Kerk.
 • De startavond is een kennismaking: wat is bibliodrama – een eerste keer kort een Bijbelverhaal spelen – pas daarna beslis je of je verder gaat. Gelieve voor deze startavond vooraf in te schrijven.
 • Eerste avond gratis, 20 euro voor de volgende vier avonden.
 • Info en inschrijving :
  • Ds. Elly Bouman – 051/709332 – elizabethvdm08@gmail.com
  • De Bremstruik – 051/200420 – info@debremstruik.be

Een voorbeeld: het genezingsverhaal van Bartimeüs (Marcus 10, 46-52)

De pastor leest eerst de passage voor. Daarin komen volgende personages voor: Jezus, een menigte mensen, leerlingen, een blinde bedelaar, Jezus-zoon-van-David, veel snauwers, mensen die roepen: ‘Heb goede moed’. De deelnemers vertellen vervolgens wat hun is opgevallen in het verhaal. Zo kom je, naar elkaar luisterend, dichter bij het verhaalde. Als je er even de tijd en de moeite voor neemt, kan je je inleven in het verhaal. Na de bespreking leest de pastor het verhaal nog eens voor. Daarna nodigt zij iedereen uit zich met één van de personages te identificeren en die plaats in te nemen in de ruimte, die nauwkeurig is ingedeeld vanuit het verhaal. Vervolgens doet de pastor de ronde en vraagt eenieder wie hij/zij is (welke rol zij gekozen heeft). Op deze manier weten de deelnemers van elkaar wie zij spelen. Dan kan de samenspraak beginnen, ieder spreekt dan vanuit de gekozen rol. Die rol is zowel een uitdaging als een bescherming. Je kunt je er ook enigszins in verbergen. Je hoeft namelijk niet uit te spreken hoe je twijfel, verdriet, blindheid, of je vreugde of verlangen er uit zien, of waar ze vandaan komen. En mocht iemand er wel naar vragen, dan mag je dat rustig weigeren.