Bibliodrama

DE SCHRIFT DOEN ALS WEG TOT DIEPER GELOVEN

Wat is bibliodrama?

Het woord ‘bibliodrama’ bestaat uit twee delen: biblio verwijst naar de bijbel, drama heeft te maken met uitspelen. Bibliodrama nodigt mensen uit om in een Bijbelverhaal te stappen en het van binnenuit te verkennen en te onderzoeken. Het is de Schrift lezen door die te doen en te beleven. Zo ontstaat een wezenlijke ontmoeting met het Woord. Wie het zich wat concreter wil voorstellen, vindt verder op deze pagina een ietwat uitgewerkte benadering van het genezingsverhaal van Bartimeüs.

Bibliodrama speelt zich af in het veld van het zoekend geloven. Min of meer uitdrukkelijk is er altijd een verwijzing naar de Eeuwige. Door ons in het Grote Verhaal te begeven, hopen we te ervaren hoe ons eigen levensverhaal ermee verbonden is, zodat we er de heilzame werking van kunnen ondergaan.

De avonden zijn bedoeld voor elke (jong)volwassene die zich door het bovenstaande voelt aangesproken. Elly Bouman, predikant van de Protestantse kerk, begeleidt de bijeenkomsten met bibliodrama. in de voorbije werkjaar 2017-2018 en 2018-2019 liep er telkens een reeks van vijf bibliodrama-avonden. Zodra de data bekend zijn voor het werkjaar 2019-2020, maakten we deze bekend langs deze weg.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. De reeks gaat door als er minimaal 6 deelnemers zijn. Het maximaal aantal deelnemers is 15. De bijdrage van 25 euro voor de vijf avonden wordt betaald op de eerste avond.

  • Ds. Elly Bouman – 051/709332 – elizabethvdm08@gmail.com
  • De Bremstruik – 051/200420 – info@debremstruik.be

Een voorbeeld: het genezingsverhaal van Bartimeüs (Marcus 10, 46-52)

De pastor leest eerst de passage voor. Daarin komen volgende personages voor: Jezus, een menigte mensen, leerlingen, een blinde bedelaar, Jezus-zoon-van-David, veel snauwers, mensen die roepen: ‘Heb goede moed’. De deelnemers vertellen vervolgens wat hun is opgevallen in het verhaal. Zo kom je, naar elkaar luisterend, dichter bij het verhaalde. Als je er even de tijd en de moeite voor neemt, kan je je inleven in het verhaal. Na de bespreking leest de pastor het verhaal nog eens voor. Daarna nodigt zij iedereen uit zich met één van de personages te identificeren en die plaats in te nemen in de ruimte, die nauwkeurig is ingedeeld vanuit het verhaal. Vervolgens doet de pastor de ronde en vraagt eenieder wie hij/zij is (welke rol zij gekozen heeft). Op deze manier weten de deelnemers van elkaar wie zij spelen. Dan kan de samenspraak beginnen, ieder spreekt dan vanuit de gekozen rol. Die rol is zowel een uitdaging als een bescherming. Je kunt je er ook enigszins in verbergen. Je hoeft namelijk niet uit te spreken hoe je twijfel, verdriet, blindheid, of je vreugde of verlangen er uit zien, of waar ze vandaan komen. En mocht iemand er wel naar vragen, dan mag je dat rustig weigeren.