BIDDEN IS ONS VASTENPUNT

“Bidden is in gesprek gaan met God, wederzijds spreken en luisteren in openheid en liefde.”

De vastentijd nodigt ons uit om ons leven aan een revisie te onderwerpen en van daaruit levengevende keuzes te maken voor vandaag en morgen. Als Christen doen we dat in dialoog met God en onze medemensen. Bidden is in gesprek gaan met God, wederzijds spreken en luisteren in openheid en liefde. Bidden gebeurt vaak in onze binnenkamer, maar ook vaak samen met andere mensen. In De Bremstruik hebben we ervoor gekozen om in deze vasten bidden tot ons gemeenschappelijk aandachtspunt te maken.

In de viering van Aswoensdag en de verrijzenisvieringen op zaterdag werken we dit verder uit. We vertrekken vanuit een bede in het Onze Vader en leggen die naast het Evangelie. Telkens koppelen we daaraan een vorm van bidden, die we ook in de viering in praktijk brengen.

  • Aswoensdag 14 februari – Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad – wij bidden om kracht als wij voor grote uitdagingen staan
  • Zaterdag 17 februari – we sluiten ons aan bij de Taiz√©viering rond het passiekruis in de Sint-Michielskerk om 17.30 uur
  • Zaterdag 24 februari – Onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam worde geheiligd – wij prijzen en loven God voor het goede, ware en mooie
  • Zaterdag 03 maart – Geef ons heden ons dagelijks brood – wij bidden voor onze noden en voor de noden van onze medemensen
  • Zaterdag 10 maart – Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren – wij bidden om vergeving
  • Zaterdag 17 maart – Uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel – wij bidden om vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping

Telkens om 18 uur.