Broeder Franciscus, een avondwake

      Reacties uitgeschakeld voor Broeder Franciscus, een avondwake

Franciscus van Assisi is één van de boeiendste christenen uit de voorbije twintig eeuwen, een mens die nog altijd velen blijft inspireren om op hun beurt het Evangelie te ontdekken en na te volgen. Dat is op zich voldoende reden om aandacht aan hem te besteden. Bovendien is De Bremstruik sinds 2013 neergestreken op een plek met Franciscaanse wortels. Van 1867 tot 2013 leefden hier Zusters Clarissen – in de volksmond Arme Klaren – die terug gaan op Clara van Assisi, de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus.

Toen de vraag kwam vanuit TAU West-Vlaanderen om op 3 oktober – net als op andere plaatsen in Vlaanderen – een avondwake rond Franciscus op te zetten, was het antwoord vlug gegeven. Snel vonden we mensen buiten en binnen De Bremstruik die mee aan de avondwake gestalte wilden geven. Geen éénmalige activiteit, maar hopelijk de aanzet voor een vernieuwde aandacht voor deze uitzonderlijke mens en voor zijn boodschap die tot op vandaag bijzonder actueel blijft.

Waarom op 3 en niet op 4 oktober, zijn feestdag? Franciscus stierf op 3 oktober 1226  na zonsondergang. Omdat de middeleeuwse mens de dag telt vanaf zonsondergang wordt zijn feest op de volgende dag, 4 oktober, gevierd.

Graag nodigen we je uit op woensdag 3 oktober om 19 uur om een uurtje biddend samen te zijn rond Franciscus. Nadien blijven we nog wat napraten met wie wil. We zien er naar uit om met veel Franciscusvrienen samen te zijn op die avond.