Bronmomenten komende periode

      Reacties uitgeschakeld voor Bronmomenten komende periode
De bronmomenten willen met woorden en tekenen bijbelse verhalen tot in ons leven te brengen. We zoeken naar woorden en tekenen die aansprekend zijn voor twijfelaars met verlangen en voor gelovigen met vragen, maar iedereen is welkom!
Tijdens de vasten (de veertig dagen waarin we toeleven naar Pasen) staan onze bronmomenten in het teken van  een ecologische bekering.
 • bronmoment op 29 februari : ‘the sky is the limit’ of ‘hoogmoed komt voor de val’. Het verhaal van de toren van babel nodigt ons uit om afstand te nemen van een eenheidsdenken, dat niet bevrijdend maar verslavend werkt. De as in onze hand of op ons hoofd is een teken dat het ons niet onverschillig laat en we bereid zijn om mee op zoek te gaan naar wegen van ecologische bekering.
 • bronmoment op 06 maart : we herlezen de scheppingsverhalen in de context van deze tijd. We verlaten de weg van het louter mensgericht denken en gaan op zoek naar een verbindend denken met alle schepselen, groot en klein, en met onze moeder aarde.
 • bronmoment op 13 maart : er zijn rustmomenten nodig in ons persoonlijk en maatschappelijk leven, momenten waarop we de rush en de stress loslaten om ruimte te scheppen voor waar het echt om gaat. De Bijbelboeken Exodus en Leviticus reiken ons begrippen als sabbat, sabbatjaar en jubeljaar aan om mee op weg te gaan.
 • bronmoment van 20 maart : we gaan op zoek naar een evenwicht tussen werken en rusten, tussen strijd(inzet) en inkeer. We vinden daarvoor inspiratie in het verhaal over het manna in de woestijn en in het benedictijnse levensritme ‘ora et labora’.
 • bronmoment van 27 maart : ‘onze onderdrukte en verwoeste aarde bevindt zich onder de meest verlaten en mishandelde armen’ schrijft paus Franciscus. De evangelist Matteüs nodigt ons uit om de zorg voor elke arme op ons te nemen, ook deze dus. We gaan op zoek naar concrete – persoonlijke en gemeenschappelijke – wegen van ecologische bekering
Onze inhoudelijke inspiratie halen we uit de Schrift, uit de encycliek ‘laudato si’ van paus Franciscus en bij het Indianenopperhoofd Seatlle… en natuurlijk ook uit wat jullie ons aanreiken tijdens of buiten de bronmomenten.
Aansluitend bij het bronmoment op 29 februari is er een sober gemeenschapsmaal met soep en brood en boter. Iedereen is van harte welkom. Er staat een mandje voor een vrije bijdrage ten voordele van Broederlijk Delen. Wel weten we graag vooraf dat je komt, zodat we het nodige kunnen voorzien.
 
Je bent van harte welkom. Deze vijf bronmomenten vormen een geheel, maar zijn ook individueel te genieten.
Onze bronmomenten gaan door in De Bremstruik, Arme Klarenstraat 36 te Roeselare.
Op Aswoensdag 26 februari begint de vasten. Op die dag is er geen bronmoment voorzien.
 • Op zaterdag 22 februari geven we in het bronmoment rond ‘de parabel van de talenten’ een plaats aan de palmverbranding. We nodigen je uit om de oude palm uit je huis of erf mee te brengen voor deze verbranding.
 • Op zaterdag 29 februari in het bronmoment tekenen we ons met as om daarmee onze veertigdagentijd naar Pasen te beginnen. Na het bronmoment is er een sober gemeenschapsmaal (soep en brood en boter). Iedereen is welkom, de vrije bijdrage gaat volledig naar broederlijk delen. Mag ik wel vragen om vooraf in te tekenen zodat we een idee hebben hoeveel soep en brood we moeten voorzien.
Weldra ontvang je een mailtje met meer info over de vastenvieringen rond ‘laudato si’, de encycliek waarin paus Franciscus een pleidooi houdt voor ecologische bekering. Dat mailtje is ook bedoeld om eventueel door te sturen naar geïnteresseerden buiten ons vast publiek. Nog even wachten daarvoor.
Ook al een vooruitblik op de Goede Week
 • Zaterdag 4 april – 18 uur : bronmoment bij het begin van de goede week – met palmwijding en lijdensverhaal (kerk)
 • Donderdag 9 april – 18 uur : bronmoment van witte donderdag – met voetwassing en gemeenschapsmaal (refter)
 • Vrijdag 10 april – ganse dag : goede vrijdag – stille tijd rond het kruis (kerk)
 • Zaterdag 11 april – 08 uur : klaagzangen op stille zaterdag (kerk of refter, afhankelijk van het al dan niet doorgaan van de christelijke meditatie in het koor)
 • Zaterdag 11 april – 20 uur : paaswake (we starten in de refter)