De Kerit in 2017

Onze samenleving slaagt er niet in de armoede terug te dringen. Ook Roeselare ontsnapt niet aan deze realiteit. Naast de mensen die we in het verleden hielpen en die nog steeds aangewezen zijn op onze hulp, kwamen in 2017 264 nieuwe mensen bij ons aankloppen: 176 alleenstaanden en 88 gezinnen. De helft was van vreemde afkomst en van 38 verschillende nationaliteiten.

Onze werking steunt op vier pijlers

  1. elke dag – de zondag uitgezonderd – is er PERMANENTIE van 9.00 tot 11.30 uur. Om beurt is een teamlid van dienst. Gemiddeld kwamen in 2017 zo’n 11 personen per voormiddag aankloppen. Ze komen met heel diverse vragen. We proberen aan hun acute noden tegemoet te komen (kledij, voeding, …), maar hoofdzaak blijft dat wij samen met hen op zoek gaan naar een structurele oplossing.
  2. De OPVANG VAN DAKLOZEN blijft één van onze kerntaken. Wij beschikken over vijf crisiswoningen en vier doorgangswoningen. Gelijktijdig kunnen er maximaal 23 personen verblijven. Onze bewoners komen meestal op doorverwijzing van sociale diensten en soms op aanraden van familie of vrienden. Hun situatie is meestal schrijnend en bijna iedereen kampt, naast financiële ook met psychische of emotionele problemen. De bewoners hebben vaak nood aan intense nabijheid en ondersteuning en vaak ook aan praktische hulp. Het vinden van een betaalbare huurwoning is een levensgrote uitdaging.
  3. In de Kerit geven we aan wie nood heeft en het niet kan betalen op hun vraag MEUBELEN, HUISGERIEF EN KLEDIJ. In 2017 hebben we 109 gezinnen van meubelen en huisgerief voorzien. De meubelen die mensen aan ons geven, worden opgehaald en gestald en later aan wie in nood is gegeven. Nagenoeg alle bewoners van de crisiswoning worden door de Kerit ‘geïnstalleerd’.
  4. Daarnaast betalen we, wanneer alle andere opties zijn uitgeput, FACTUREN bij scholen, ziekenhuizen, water- of electriciteitsmaatschappijen.

We zijn nu met tien teamleden en negen medewerkers die zich binnen de Kerit engageren. Het team dat elke woensdagnamiddag samenkomt is een hechte vriendengroep geworden. De positieve groepsgeest geeft ons energie om ons verder enthousiast in te zetten en maakt ons weerbaar tegen tegenslagen. Niet alles lukt. Soms zijn we ontgoocheld omdat we geen oplossing vinden en het vraagt soms veel geduld om te aanvaarden dat onze hulpvragers anders denken dan wij. Wanneer we bedrogen zijn of misleid kan de neiging ons overvallen om het op te geven en dan is het goed bij elkaar steun te vinden.

Doordat we niet gesubsidieerd zijn, hoeven we geen tijd te besteden aan oeverloos papierwerk en zijn we meer beschikbaar voor de mensen die onze hulp vragen. Doordat we niet gesubsidieerd zijn, zijn we ook afhankelijk van de bereidheid van mensen om mee zorg te dragen voor de meest kwetsbaren. Dank aan iedereen die ons moreel en financieel steunt.

Het citaat van Levinas “De kleine goedheid overwint nooit maar wordt ook nooit overwonnen” stimuleert ons om op een bescheiden manier mensen in nood nabij te zijn. We hebben niets groots verwezenlijkt, maar toch kijken we met blijdschap terug op de vele vormen van kleine goedheid die we met talrijke mensen mochten beleven.