De Kerit in 2018

In 2018 vierde de Kerit haar tienjarig bestaan. Feesten is wat voorbij is dankbaar herinneren, is stilstaan bij het heden en hoopvol kijken naar de toekomst.

DANKBAAR HERINNEREN

We hebben veel redenen om dankbaar te zijn om wat we voor mensen in moeilijkheden sinds 2018 kunnen betekenen. Zelf ervaren we het als een klein mirakel dat we met onze wat tegendraadse keuzes (kleinschaligheid, uitsluitend werken met vrijwilligers, zonder subsidies) kunnen bestaan en zijn kunnen uitgroeien tot een gezonde vzw die in de voorbije tien jaar 1584 gezinnen heeft geholpen. Sommigen zijn heel lang op onze ondersteuning aangewezen omdat hun situatie structureel niet opgelost geraakt (uitgeprocedeerde vreemdelingen), anderen vragen om eenmalige hulp en geven we meubelen en huisgerief of kleding, nog anderen verblijven enkele maanden in onze crisis- of doorgangswoningen.

We zijn dankbaar dat we in de voorbije tien jaar een solide basis hebben ontwikkeld en dat onze werking gedragen wordt door twintig enthousiaste vrijwilligers die als een sterk team zich met hart en ziel voor het project inzetten.  We zijn blij om de goede samenwerking met professionele diensten en met vrijwilligers-organisaties die zich tot dezelfde doelgroep richten. Het stemt ons vreugdevol dat we van zoveel mensen sympathie en waardering mogen ervaren. Dat geeft ons energie en veerkracht. Die sympathie vertaalt zich ook in financiële steun van individuele mensen, serviceclubs, organisaties, congregaties en geloofsgemeenschappen. Die blijvende verbondenheid over de jaren heen is niet evident en we waarderen die enorm.

STILSTAAN BIJ HET HEDEN

Op 22 april werd ons feestjaar ingezet met een eucharistieviering in de Sint-Michielskerk, voorgegaan door onze voorzitter Renaat Desmedt en opgeluisterd door het koor Laudato Si. Na de viering mochten we onder een stralende zon ruim 150 mensen verwelkomen op een receptie in de tuin van De Bremstruik.

De permanentie elke voormiddag van 9 tot 11.30 uur (niet op zondag) blijft het aanspreekpunt voor iedereen die bij ons aanklopt. Velen vinden de weg erheen.

De afdeling meubelen wordt gedragen door vier mannen met een gouden hart en gouden handen. Het was organisatorisch niet meer haalbaar om zonder eigen vervoer tijdig de aangeboden meubelen op  te halen en te leveren. Met de helft van de opbrengst van het passieconcert (de andere helft ging naar de Roeselaarse missionarissen) en de helft van de giften bij het jubileum van de deken (de andere helft ging naar het Mannahuis) konden we een tweedehands camionette aanschaffen. Een goede investering die de werking ten goede komt.

De vraag naar opvang van daklozen overstijgt het aanbod, omdat betaalbare huurwoningen schaars zijn. We zijn blij dat De Bremstruik ons dit jaar een appartement ter beschikking heeft gesteld, zodat we nu over vijf crisiswoningen en zes doorgangswoningen beschikken. We bieden momenteel aan 29 dakloze mensen tijdelijk onderdak. We omringen hen met warmte en zoeken met hen intens naar een structurele oplossing voor hun problemen.

De afdeling kleding, schoenen, speelgoed en huisgerief wordt gerund door zeven vrouwen. Ze hebben hun handen vol met het sorteren en ordenen van het vele dat mensen binnenbrengen. Het zijn straffe madammen die zich niet uit hun lood laten slaan en er steeds opnieuw in slagen om de soms chaotische toevoer de baas te kunnen.

We blijven als team wekelijks samenkomen om elkaar te bemoedigen en de lopende zaken te bespreken.

Op 9 december werd het feestjaar afgesloten met een concert van Ingeborg. Haar optreden werd door een volle kerk gesmaakt en bracht ook wat centen in het laadje.

HOOPVOL UITZIEN NAAR DE TOEKOMST

We kijken hoopvol en met vertrouwen naar de toekomst. We blijven dezelfde koers varen en stille voortdoen. We willen een regenboog van solidariteit vormen en aan de veertien werken van barmhartigheid (de hongerigen spijzen, de vreemdelingen herbergen, de twijfelenden raad geven, de bedroefden troosten, …) hier en nu handen en voeten blijven geven.