EEN GOEDE START OP ASWOENSDAG

14.45 uur – We komen samen in de kerk voor de PALMVERBRANDING. We verbranden de oude palm, als teken dat wij de oude mens willen afleggen en ruimte scheppen voor de geboorte van een nieuwe mens en een nieuwe wereld. Elke geboorte gaat gepaard met barensweeën. Ook de geboorte van een nieuwe mens en een nieuwe wereld verloopt niet zonder pijn of inspanning. In taal en teken laten we onze bereidheid blijkheid om die moeite op ons te nemen.

15.00 uur – we trekken de stilte in met een SCHRIFTWOORD. We laten dit tot elk van ons persoonlijk spreken. Na die stille tijd wisselen we met mekaar uit in een contemplatieve dialoog. In zo’n dialoog luisteren we eerst in stilte naar mekaar, pas daarna gaan we met mekaar in gesprek. Gelieve hiervoor in te schrijven op 051 20 04 20 of info@debremstruik.be – gratis

17.00 uur – we steken de handen uit de mouwen: de tafel moet gedekt, de vieringsruimte klaargezet, de as fijngestampt, …

18.00 uur – we komen samen in de kerk voor de ASVIERING. We beluisteren samen de Schrift en tekenen ons met as als uitdrukking van onze wil om nieuwe wegen te gaan.

AANSLUITEND – sober maal met brood en soep. Gelieve hiervoor in te schrijven op 051 20 04 20 of info@debremstruik.be – vrije bijdrage ten voordele van Broederlijk Delen

19.30 uur – enkele  MENSEN GETUIGEN over de plaats van bidden in hun leven. Aansluitend kan iedere aanwezige er zijn verhaal aan toevoegen. Zo hopen we goed voorbereid te zijn om van deze vasten een biddende tijd te maken. Zie ook bidden als vastenpunt