Ontwikkelingsbelasting

Waarom?

 • Zolang aan mensen de meest elementaire mensenrechten worden ontzegd,
 • zolang de kloof nog groeit tussen arm en rijk, wereldwijd en in eigen land,
 • zolang roofbouw wordt gepleegd op de schepping, aan ons toevertrouwd …

Hoe?

 • Elke maand dragen gezinnen en individuen een vast en zelfgekozen bedrag bij
 • De bijdrages variëren nu tussen 15 en 150 euro per maand.
 • De gesteunde projecten worden zorgvuldig uitgekozen uit de voorstellen die alle bijdragers kunnen indienen.

Meewerken?

Wil je bewust minder consumeren en meer delen, en hieraan meewerken? Geef aan jouw bank de opdracht om maandelijks een vast bedrag over te maken.

 • Rekening: BE96 8936 8006 1005
 • Ontwikkelingsbelasting,  Arme Klarenstraat 36 te 8800 Roeselare

Steun in 2017

In 2017 werden volgende projecten gesteund voor een totaalbedrag van  7.750 euro

Projecten die gedurende meerdere jaren op onze steun kunnen rekenen :

 • Verdediging van de kinder- en jongerenrechten in Chili (Chasqui – Lieven Eric Lombaert)
 • Opvang en opleiding van kinderen zonder thuis  in Kameroen (Foyer Sint-Augustin – verderzetting van het werk van pater Dany Desmet)
 • Opvang en verzorging van de armste zieken in het grote ziekenhuis van Kinshasa, Congo (verderzetting van het werk van zuster Angèle Verstraete)
 • Onderzoek en vorming rond aangepaste landbouwmethodes en opstarten van kleinschalige landbouwprojecten in Kinshasa Congo (vzw Kisangani)
 • Onderwijs- en verzorgingsprojecten in Goma, Congo (inlandse Zusters van H. Vincentius)
 • Basisonderwijs in de dorpen van Malawi (Chimwemwe)
 • Tijdelijke huisvesting van moeders met kinderen in Brussel (Time-Out-project van de Begijnhofparochie – Daniël Alliet)
 • Ondersteuning van de werking van Thope, een Roeselaarse vereniging waar armen het woord nemen
 • Ondersteuning van de werking van Steunpunt Vluchtelingen Roeselare (Elim)
 • Zorg voor ons natuurlijk leefmilieu door ondersteuning van WWF en Greenpeace

Vragen?

Heb je vragen? Contacteer Freddy Kindt.  De contactgegevens vind je onder de rubriek contactgegevens.