Ontwikkelingsbelasting

Waarom?

 • Zolang aan mensen de meest elementaire mensenrechten worden ontzegd,
 • zolang de kloof nog groeit tussen arm en rijk, wereldwijd en in eigen land,
 • zolang roofbouw wordt gepleegd op de schepping, aan ons toevertrouwd …

Hoe?

 • Elke maand dragen gezinnen en individuen een vast en zelfgekozen bedrag bij
 • De bijdrages variëren nu tussen 15 en 150 euro per maand.
 • De gesteunde projecten worden zorgvuldig uitgekozen uit de voorstellen die alle bijdragers kunnen indienen.

Meewerken?

Wil je bewust minder consumeren en meer delen, en hieraan meewerken? Geef aan jouw bank de opdracht om maandelijks een vast bedrag over te maken.

 • Rekening: BE96 8936 8006 1005
 • Ontwikkelingsbelasting,  Arme Klarenstraat 36 te 8800 Roeselare

Steun in 2018

In 2018 werden volgende projecten gesteund voor een totaalbedrag van  8.750 euro

Projecten die gedurende meerdere jaren op onze steun kunnen rekenen :

 • Verdediging van kinder- en jongerenrechten in Chili (Chasqui via Lieven Eric Lombaert) : 1250 euro
 • Opvang en opleiding van kinderen zonder thuis  in Kameroen (Foyer Sint-Augustin – verderzetting van het werk van pater Dany Desmet) : 1250 euro
 • Opvang en verzorging van de armste zieken in het grote ziekenhuis van Kinshasa, Congo (verderzetting van het werk van zuster Angèle Verstraete) : 625 euro
 • Onderzoek en vorming rond aangepaste landbouwmethodes en opstarten van kleinschalige landbouwprojecten in en om Kisangani Congo (vzw Kisangani) : 625 euro
 • Onderwijs- en verzorgingsprojecten in Goma, Congo (inlandse Zusters van H. Vincentius) : 625 euro
 • Basisonderwijs in de dorpen van Malawi (Chimwemwe) : 625 euro
 • Tijdelijke huisvesting van moeders met kinderen in Brussel (Time-Out-project van de Begijnhofparochie – Daniël Alliet) ; 1000 euro
 • Ondersteuning van de werking van Thope, een Roeselaarse vereniging waar armen het woord nemen ; 625 euro
 • Ondersteuning van de werking van Steunpunt Vluchtelingen Roeselare (Elim) : 625 euro
 • Zorg voor ons natuurlijk leefmilieu door ondersteuning van WWF en Greenpeace ; elk 250 euro
 • House of Compassion (via Daniël Alliet) : 1000 euro

HOUSE OF COMPASSION is een project rond de Begijnhofkerk in Brussel, die een centrale plaats inneemt in het werk van priester Daniël Alliet ten voordele van de mensen aan de rand van de samenleving. Vier jaar geleden wilde de toenmalige aartsbisschop de kerk overdragen aan een Franse kloosterorde, maar deze piste werd na massaal protest afgevoerd. Nu waren er vanuit de burgerlijke overheid plannen om van de kerk een museum te maken.  De stuurgroep rond de Begijnhofkerk mocht van de huidige aartsbisschop een tegenvoorstel uitwerken en ze hebben het project ‘House of Compassion’ in de steigers gezet. Bedoeling is een kerk, een huis, een plein te zijn (1) om tot rust te komen – (2) waar het leven gevierd wordt – (3) waar kunst de samenleving kritisch bevraagt – (4) een plaats voor ontmoeting en met onthaal.                             Om dit project goedgekeurd te krijgen moest een stuurgroep 120.000 euro bijeenbrengen om gedurende drie jaar een halftijdse wedde en een deel van de werkingskosten te financieren. Omdat er zoveel parallellen zijn met De Bremstruik, vonden we dat we niet aan de zijlijn konden blijven staan.

Vragen?

Heb je vragen? Contacteer Ronny Verbrugghe.  De contactgegevens vind je onder de rubriek contactgegevens.