Zingeving

Ons zoeken naar “zin in het leven” kan heel verschillende wegen uitgaan. Soms hebben we nood aan een mens die naar ons luistert, soms willen we in gesprek gaan met een kring van mensen die hetzelfde verlangen met zich meedragen, soms willen we ons laven aan de Bron.  Op al deze terreinen probeert De Bremstruik een deugddoend en verdiepend aanbod uit te bouwen.

EEN MENS DIE NAAR JE LUISTERT

Elke namiddag (behalve op zondag) is er een medewerker te vinden in en om de kerk, die je probleemloos kunt aanspreken met al je vragen en zeker als je verlangt naar een luisterend oor en een gesprek in vertrouwen.

Op dinsdagmorgen en vrijdagnamiddag is er ook een priester aanwezig, in de eerste plaats voor de mensen die op hen willen beroep doen voor het sacrament van verzoening, maar ze zijn ook aanspreekbaar voor je andere vragen.

Ook wie verlangt naar méér dan een eenmalig gesprek kan bij ons terecht. Graag gaan we met jou langer op weg als je dat verlangt en als het in onze mogelijkheden ligt.

SAMEN IN GESPREK GAAN

Het leven stelt ons vele vragen, dat is altijd zo geweest. Het verschil zit er vooral in dat het antwoord op die vragen veel meer extern werd bepaald. De kerk of de staat of de organisaties waar we deel van uitmaakten kauwden de antwoorden voor en de mensen hoefden slechts te slikken. Op vandaag komen we daar niet meer mee weg. We moeten op al die vragen onze eigen antwoorden geven en dat vraagt veel van ons. Daarom is het goed dat er plaatsen zijn waar mensen met mekaar in gesprek kunnen gaan, waar ze van mekaar kunnen leren om dan uiteindelijk zelf tot een persoonlijke beslissing te komen.

LAVEN AAN DE BRON

De Bijbel is de dragende grond en voortdurende inspiratiebron voor elke christen en elke christengemeenschap. Voor wie zich wil laven aan deze bron, is er de kans om zich aan te sluiten bij de bijbelgroep of bij het bibliodrama.