Bijbelgroep

Een kostbare parel

De Bijbel is een dragende grond en voortdurende inspiratiebron voor elke christen en elke christengemeenschap. Je bent er nooit in uitgelezen, want steeds weer duiken nieuwe perspectieven op om van te leven.

De Bijbel is een rijke bibliotheek met boeken uit verschillende tijden en in uiteenlopende stijlen geschreven. Een reden te meer om dit boek samen met andere mensen te lezen en met elkaar te delen wat je raakt.

Samen

In de bijbelgroep openen de deelnemers de bijbel voor elkaar. Vooraf krijgen zij een bijbeltekst met commentaar mee. en bijhorende commentaar. In een contemplatieve dialoog delen ze wat hen treft in het bijbelverhaal, wat dit te maken heeft met hun persoonlijk leven en met de wereld waarin wij samen leven. Eerst luisteren we naar mekaar, daarna kunnen we ingaan op de inbreng van de anderen. Discussie is uit den boze. We sluiten af met een kort gebedsmoment.

2018-2019 : de eerste Korintiërsbrief

Van september 2018 tot en met juni 2019 lezen we uit de Eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe. Deze christengemeente is ontstaan na een verblijf van Paulus in deze stad. Als zich belangrijke vragen aandienen over de organisatie of het samenleven in de gemeenschap vragen zij Paulus om raad. Twee van zijn brieven zijn bewaard gebleven. Uit de eerste brief lezen we tien ruime fragmenten die ook nog betekenis hebben voor ons leven en ons samenleven als christenen.

We komen elk maand samen op een woensdag van 9.00 tot 10.30 uur. De eerste bijeenkomst gaat door op woensdag 19 september om 9.00 uur. De volgende data worden in onderling overleg bepaald.

We vragen een kostenbijdrage van 20 euro voor kopies en andere kosten, te betalen op de eerste bijeenkomst.

Geïnteresseerd?

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. De groept telt hoogstens twaalf deelnemers. Heb je interesse? Neem contact op met Freddy Kindt.

Bij voldoende belangstelling kan er ook een bijbelgroep opgestart worden op een weekdagavond.