Bijbelgroep

Een kostbare parel

De Bijbel is de dragende grond en een voortdurende bron van inspiratie voor elke christen en elke christengemeenschap. Je bent er nooit in uitgelezen, want steeds weer duiken nieuwe perspectieven op om van te leven. De Bijbel is een rijke bibliotheek met boeken uit verschillende tijden en in uiteenlopende stijlen geschreven. Een reden te meer om dit boek samen met andere mensen te lezen en met elkaar te delen wat je raakt.

Samen

In de Bijbelgroep openen de deelnemers voor elkaar de Schrift. Vooraf lezen zij een Bijbeltekst en bijhorende commentaar. In de samenkomst delen ze met mekaar wat hen daarbij treft en wat dit te maken  heeft met hun leven en met de wereld waarin wij samen leven. Het delen gebeurt in de vorm van een contemplatieve dialoog.

  1. Eerst wordt er naar elkaar geluisterd.
  2. Daarna kunnen de deelnemers ingaan op wat hen treft in de inbreng van anderen.
  3. Een kort moment van stilte en biddend delen sluit de bijeenkomst af.

2016-2018: het evangelie volgens Marcus

Het Marcusevangelie begint als Jezus zich door Johannes de Doper laat dopen in de Jordaan, en eindigt bij het lege graf op de Paasmorgen. De geboorte en de kindertijd van Jezus komt helemaal niet aan bod en ook worden geen verschijningsverhalen verteld over de tijd na de verrijzenis.

Om het volledige Marcusevangelie te lezen hebben we 20 bijeenkomsten nodig, die we spreiden over twee jaar. De bijbelgroep komt eenmaal per maand samen op de derde donderdagvoormiddag van 09.00h tot 10.30h, behalve in juli en augustus.

De eerste bijeenkomst van de reeks 2017-2018 is gepland op 21 september 2017. De volgende data zijn 19 oktober, 16 november en 21 december 2017 – 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni 2018.

Geïnteresseerd?

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. De groept telt hoogstens twaalf deelnemers. Heb je interesse? Neem contact op met Freddy Kindt.