Bijbelgroep

Een kostbare parel

De Bijbel is een dragende grond en voortdurende inspiratiebron voor elke christen en elke christengemeenschap. Je bent er nooit in uitgelezen, want steeds weer duiken nieuwe perspectieven op om van te leven.

De Bijbel is een rijke bibliotheek met boeken uit verschillende tijden en in uiteenlopende stijlen geschreven. Een reden te meer om dit boek samen met andere mensen te lezen en met elkaar te delen wat je raakt.

Samen

In de bijbelgroep openen we de bijbel voor elkaar. De deelnemers krijgen maandelijks een bijbeltekst met commentaar mee. en bijhorende commentaar. In een contemplatieve, dit wil zeggen luisterende dialoog delen we wat ons treft in het bijbelverhaal, wat dit te maken heeft met ons  leven en met de wereld waarin wij leven. Eerst luisteren we naar mekaar, daarna kunnen we ingaan op de inbreng van de anderen. Discussie is uit den boze. We sluiten af met een kort gebedsmoment.

2019-2020

Van september 2019 tot juni 2020 lezen we twee kleine boeken uit het Eerste of Oude Testament. In de vijf eerste beurten lezen we uit de profeet AMOS, die een scherpe aanklacht formuleert tegen onrecht en ongerechtigheid. De vijf laatste beurten lezen we het boek ESTHER. Esther is een joods meisje dat de vrouw wordt van de Perzische koning Ahasveros en als koningin haar volk van een zekere dood weet te redden. Voor velen onbekende lectuur en daarom zo boeiend om samen te ontdekken.

We komen elk maand samen op een woensdag van 9.00 tot 10.30 uur, onder begeleiding van Freddy Kindt. De eerste bijeenkomst gaat door op woensdag 18 september om 9.00 uur. De volgende data worden in onderling overleg vastgelegd.

We vragen een kostenbijdrage van 20 euro voor kopies en andere kosten, te betalen op de eerste bijeenkomst.

Geïnteresseerd?

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. De groept telt hoogstens twaalf deelnemers. Heb je interesse? Neem dan contact op met De Bremstruik

Bij voldoende belangstelling kan er ook een bijbelgroep opgestart worden op een weekdagavond.