Verrijzenisviering

We komen elke zaterdagavond samen om 18 uur voor een verrijzenisviering.

Aan de eigenheid van deze viering liggen drie keuzes ten grondslag.

  1. De gemeenschap is belangrijk. Ook al komen we samen als mensen met elk hun eigen verhaal, toch zitten we niet als losse individuen naast elkaar, maar zoeken we naar verbondenheid. Er is ruimte om te delen wat in ons leeft (al word je tot niets verplicht), er is kans om samen op weg te gaan met een Bijbels verhaal, er is ook ruimte voor uitwisseling en gezelligheid nadien.
  2. Er is ruimte voor elke zoekende mens,  of die zich niet-gelovig of anders-gelovig of zoekend-gelovig noemt. We klampen ons niet vast aan zekerheden, maar gaan op zoek naar wat de Bijbel en de Joods-christelijke traditie ons vandaag te bieden heeft.
  3. We willen het visioen hoog houden dat deze wereld bestemd is om een goede plaats te zijn voor elke mens. We zien uit naar een wereld waar vrede, gerechtigheid en zorg voor de schepping in het midden staan. In Bijbelse woorden noemen we dit het Rijk Gods.

Twee  keer komen we samen op een ander tijdstip.

  • Op Paaszaterdag komen we samen om 20 uur, zodat we in de beginnende duisternis het Licht van Christus kunnen vieren.
  • Op Kerstavond komen we samen om 16 uur, zodat er nadien nog ruim tijd is voor wie deze avond met familie of vrienden wil vieren.