De Kerit

Contact

  • Contactpersoon : Maria Seurinck
  • telefoon : 0473 21 16 81
  • Arme Klarenstraat 36, 8800 Roeselare
  • Bankrekening : BE79 7380 2333 9333

Wat?

De Kerit wil mensen in armoede helpen, die door de mazen van het sociale vangnet vallen of die de weg naar de professionele of vrijwillige hulpverlening niet vinden.

Hoe?

De werking van De Kerit situeert zich op vier vlakken, waarbij samenwerking met professionele diensten en andere vrijwilligersorganisaties essentieel is.

Permanentie

Iedere dag (behalve op zon- en feestdagen) staat een teamlid ter beschikking voor mensen met een nood. De medewerkers besteden aandacht aan de vraag, en proberen de urgente nood te lenigen. Daarnaast wordt er, samen met de hulpvrager, gezocht naar een structurele oplossing. Doorverwijzing naar andere, professionele diensten behoort tot de mogelijkheden.

Verblijf

De Kerit beschikt over vijf crisiswoningen en drie doorgangshuizen. De bewoners worden omringd met de nodige zorg. Het dagelijks bezoek van een medewerker biedt ruimte voor gesprek en praktische hulp.

In principe wordt het tijdelijk verblijf beperkt tot maximaal twee maanden. Het vinden van een betaalbare woning wordt echter steeds moeilijker, zodat het ook minder evident is om de termijn van twee maanden te handhaven.

Materieel

Kleren, huisgerief, meubelen kunnen mensen op weg zetten naar een zelfstandig leven. Het sorteren van allerlei spullen is arbeids- en tijdsintensief, maar zeker de moeite waard om mensen daadwerkelijk op weg te zetten naar een zelfstandig leven.

Financieel

De Kerit geeft geen geld, maar dat betekent niet dat er geen financiële hulp is. Zo worden soms schoolrekeningen betaald, facturen voor elektriciteit en gas, of doktersrekeningen. Hierbij maken de medewerkers telkens een afweging tussen wat echt noodzakelijk is voor de hulpvrager, en wat haalbaar is voor De Kerit.

Kan ik helpen?

De Kerit wordt niet gesubsidieerd en is niet afhankelijk van andere organisaties, voor wat de werking op zich betreft. Dit is een troef, maar betekent ook dat zij afhankelijk is van giften. Deze giften kunnen zowel financieel als materieel van aard zijn.