Wie zijn wij?

Onze inspiratie halen wij uit het verhaal van Jezus en de profeten. Zij plaatsen de kleinen en zwakken in ons midden, aan hen willen wij ruimte geven. Gedragen door het visioen van een goede wereld voor allen, werken wij binnen onze mogelijkheden mee aan vrede, gerechtigheid en zorg voor de schepping.

Onze naam ontlenen wij aan het verhaal van Elia onder De Bremstruik, een verhaal over een doodvermoeide profeet die het niet meer ziet zitten. In zijn donkerste momenten mag hij tot rust komen en juist in die rust wordt hem nieuw voedsel aangereikt, zodat hij na een tijd terug verder kan, klaar voor een beklijvende ontmoeting die hem nooit meer los zal laten.

Aan dit verhaal willen wij met De Bremstruik handen en voeten geven en dat hebben wij onder woorden gebracht in onze opdrachtverklaring.

Hier vindt u ook de privacyverklaring.

Om dit waar te kunnen maken hebben we de talenten van veel mensen nodig.  Ook jij kunt daaraan meewerken. Binnen De Bremstruik kan je mensen ontmoeten en je samen met hen inzetten voor een zinvol doel.