De Bremstruik Creatief

Elke dinsdag  van 14 tot 16 uur (behalve feestdagen). Kostenbijdrage van 5 euro, pauzedrankje inbegrepen.

Er zijn zoveel meer manieren om je uit te drukken dan enkel met woorden: schilderen en beeldhouwen, tekenen en omgaan met kleuren, kalligrafie en fotografie, zingen en musiceren… En ook het woord kent heel wat vormen: het schrijven en lezen van een verhaal, een essay, de poëzie in al haar vormen.

Het zijn allemaal manieren om uit te drukken wat in ons leeft en wat voor ons van waarde is. Helaas legt onze samenleving al te zeer de nadruk op het gesproken woord en voelt de mens die ‘niet zo goed ter tale is’ zich minder dan de meer taalvaardigen. Maar kunnen zij in werkelijkheid niet vaak creatiever uitdrukken wat in hen leeft en wat voor hen van waarde is?

Binnen De Bremstruik willen we ruimte geven aan die talloze creatieve vaardigheden die bij mensen leven en zo in “gesprek” treden met onszelf en met elkaar. Het gaat niet enkel om het beoefenen van al deze kunstvormen, maar ook om het kennismaken met en genieten van …


Elke dinsdag kunnen mensen mekaar treffen in ‘De Bremstruik Creatief’ tussen 14 en 16 uur. Een tijd om eigen creatieve vaardigheden uit te leven en verder te ontwikkelen en – voor wie dit wil – tot uitwisseling met mekaar te komen. Breng zelf het nodige mee om mee te werken of bij stil te staan. Halfweg pauzeren we bij een kopje koffie/thee of een glaasje water.

Dat daar behoefte aan is, blijkt uit vergelijkbare initiatieven die zich richten tot een bepaald doelpubliek. Ons initiatief staat echter open voor iedereen, zowel mensen van binnen als buiten De Bremstruik. Het is ook geen concurrentie met de kunstacademie, bij ons primeert niet de kwaliteit maar het uitdrukken van wat in ons leeft.

Lionel Debussche, medewerker van De Bremstruik en in een vorig leven kunsttherapeut, zorgt voor de algemene begeleiding. Bent u geïnteresseerd of wil u meer weten, Lionel is elke dinsdagnamiddag en zaterdagnamiddag aanwezig in De Bremstruik.

Profiteer van deze uitgelezen kans om meer creativiteit in te bouwen in je leven.