Privacyverklaring

De verantwoordelijke verwerker van de gegevens is:

VZW De Bremstruik, Arme Klarenstraat 36, 8800 Roeselare                                                                Tel. 051 20 04 20 – e-mail info@debremstruik.be – web www.debremstruik.be Ondernemingsnummer 0410.412.839

Deze verklaring omschrijft de manier waarop uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op deze website, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. Verzameling van gegevens

Wij houden gegevens bij op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. We houden gegevens bij van bestuurders, vrijwilligers, abonnees van het driemaandelijks tijdschrift, donateurs en leveranciers. De gegevens zijn naam, adres e-mailadres en telefoonnummer en voor de vrijwilligers de geboortedatum en voor de bestuurders het rijksregisternummer.

2. Gebruik van de gegevens

De gegevens worden gebruikt (1) voor  de administratieve en juridische verplichtingen, (2) om u te informeren over de werking en de activiteiten van de VZW, (3) van donateurs en leveranciers worden de gegevens enkel bijgehouden voor boekhoudkundige en administratieve verwerking

3. Bewaring van de gegevens

Uw gegevens worden bewaard in een bestand. We bewaren de gegevens voor de duur van uw engagement. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

4. Wijziging en uitschrijving

U kunt uw gegevens laten wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar info@debremstruik.be