Tijdschrift

Het driemaandelijks tijdschrift van De Bremstruik  wordt omgevormd tot een elektronische nieuwsbrief.  We willen met de tijd meegaan en gebruik maken van de nieuwe communicatiemiddelen.

Er zullen evenwel evenwel voor wie niet over een email beschikt  exemplaren ter beschikking zijn , zowel achteraan in de kerk als in de kloosterwinkel.  Wie een exemplaar op papier wil toegestuurd krijgen kan dit vragen aan de coördinator Ronny Verbrugghe.

We vertrekken van ons bestaand email bestand.  Indien u twijfelt of u email adres bij ons bekend is  of als u de nieuwsbrief zeker wilt ontvangen, bezorg dan uw emailadres  aan  info@debremstruik.be.