Tijdschrift

Een nieuwsbrief voor de maand Mei.

 

Dag iedereen die de Bremstruik een warm hart toedraagt. Ik hoop dat de vasten, de passieweek en de het Paasfeest je deugd heeft gedaan en gezorgd heeft voor veel nieuwe inspiratie. De Levende bevindt zich niet langer onder de doden. Net als Thomas kunnen we Hem herkennen aan zijn wonden. Het kan dus zijn dat hij ons verwarring brengt omdat hij een vreemde taal spreekt of opduikt waar we hem niet verwachten.

De kokkel heeft geen verweer tegenover onze grote mond. Hij leeft daar ergens onder water en wij bezitten de macht ermee te doen wat we willen. Maar hij ziet ons. Die kwetsbaarheid maakt hem belangrijk

Ramsey Nasr heeft het over hoe de natuur overgeleverd is aan de willekeur van de mensen. Erik Borgman voegt hier  als commentaar: Van mijn kant houd ik erbij dat in de kwetsbaarheid van de kokkel God protesteert tegen onze minachting voor hetgeen Hij uit belangeloze goedheid heeft geschapen. Dit protest nodigt ons uit tot verandering van ons gedrag en zelfbeeld. Zo kan de weerloosheid van de kokkel een uitnodiging zijn en zie je nog maar eens dat de Geest waait waar hij wil.

Programmatie voor Mei

Woensdag 3 mei om 19.30 in de kerk van de Bremstrui

Over het Lam Gods, enkele mysteries ontrafeld. Een lezing door Katleen Vanbesien. Het Lam Gods is niet alleen een prachtig schilderij het vertelt ook zoveel over de tijd waarin het tot stand is gekomen. De Bourgondische tijd was een economisch hoogtepunt in onze geschiedenis die dit mogelijk maakte. De titel van de tentoonstelling in Gent naar aanleiding van de voltooiing van de restauratie van dit werk kreeg als titel ‘Van Eyck, een optische revolutie’. Ongetwijfeld een boeiende avond en een goede opening naar 12 mei waar de wereld van het Lam Gods zal opgeroepen worden in nieuwe liederen en muziek. Deze avond komt tot stand in samenwerking met Cultuur-Kerk in Roeselare.

Zaterdag 13 mei om 18 uur is er een open bronmoment.

Alle bronmomenten zijn voor iedereen toegankelijk. We proberen twee keer een bronmoment te laten doorgaan dat wat makkelijker toegankelijk is. Je vindt meer informatie over de bronmomenten om de website van de Bremstruik.

‘De roos kent geen waarom, zij bloeit omdat zij bloeit, zij denkt niet om zichzelf, vraagt niet of men haar ziet’ (Angelus Silesius)

De glorie van de roos is de glorie van het leven zonder waarom? Ze is niet belast met alle waaroms en waartoes van de rusteloze geesten van filosofen en theologen…..Zouden we zelf kunnen leven zonder waarom, zouden we het leven een kans kunnen geven om te bloeien zonder het te bezwaren met al onze waaroms en waartoes?

Dinsdag 16 mei om 20 uur in samenwerking met de filosofiekring Roeselare

Ariane Bazan, KRANKJORUM, ZEI FREUD, MAAR HIJ GING ERMEE DOOR!

Over onbewuste taal en onredelijke gedachten

Nauwkeurige beschrijvingen van de werkelijkheid door enkelingen zoals Galilei of Darwin hebben dikwijls geleid tot intellectuele omwentelingen. Zo luistert ook Freud zorgvuldig naar zijn patiënten en doet daarbij een onthutsende ontdekking. “Krankjorum”, noteert Freud, in het besef dat wij niet zelden knotsgek reageren op de dingen en via onbewuste taal vreemde denkverbanden leggen. In het labo worden experimenten opgezet om dat freudiaanse idee – het mentaal “absurde” effect van de “betekenaar”  (d.i. het klankbeeld van woorden) – experimenteel te toetsen. De testresultaten lopen parallel met de klinische waarneming: mens-zijn betekent onontkoombaar drijven op een glibberig onredelijk weefsel van associaties (gedachteverbindingen). Dit fundamenteel anders gegronde mensbeeld zet tegelijk de toon voor een andere psychologische wetenschap – en dus voor een andere aanpak in de mentale zorg – én voor een andere ethiek met als vertrekpunt de mens die, zoals Oedipus, hinkend moet leven.

Prof. dr. Ariane Bazan (°1969, Brussel) is zowel doctor in de biologie (Gent, 1997) als in de klinische psychologie (Lyon, 2009). Zij is – perfect tweetalig – professor aan de Université Libre de Bruxelles (2007) en hoogleraar aan de Université de Lorraine in Nancy (2020). Haar onderzoeksgebied betreft de ‘neuropsychoanalyse’ op het snijvlak tussen psychoanalyse en neurowetenschap.

Deelnemen kan alleen na betaling van een bijdrage van € 20. Wil na betaling uw deelname meedelen op het emailadres luc.demeestere@outlook.be.

De deelname staat pas vast na betaling.

De bijdrage van € 20 kan gestort worden op rekening BE94 7310 4244 1414 op naam van ‘Filosofiekring Roeselare”.

Marc Lemiengre