huur lokalen

Verhuur lokalen

Voor socio-culturele zaken, ingericht door derden,  stellen we volgende lokalen ter beschikking

KERK

Capaciteit ca 100 personen; audio en visuele apparatuur ter beschikking, wifi aanwezig

Prijs: 100€

REFTER

Capaciteit : naargelang zaalschikking 20 tot 40 personen; wifi en beamer ter beschikking

Prijs: 30€ per dagdeel

BIBLIOTHEEK

Capaciteit: naargelang zaalschikking 10 tot 20 personen; wifi ter beschikking

Prijs: 25€ per dagdeel

TUIN

Daarnaast stellen we de tuin, keuken en de pandgang ter beschikking voor familiefeesten van maximaal 50 personen.

Prijs: 100€