Gespreksoase

De gespreksoase is een plek waar mensen je een luisterend oor bieden, elke woensdag en zaterdagnamiddag  tussen 14 en 17 uur.

Op die momenten is er een medewerker van De Bremstruik aanwezig in de kerk of het kloosterpand. Zij hebben een luisterend oor voor al jouw vragen en verhalen. Gewoon praktische vragen over de werking van De Bremstruik of waar je een toilet kun vinden. Maar ook als je nood hebt aan een babbel over jouw verdriet, vreugde of angst of verlangt naar een diepergaand gesprek over je levensvragen kan je bij hen terecht.  U kunt ook altijd terecht voor een diepergaand gesprek bij diaken en coördinator Ronny Verbrugghe tel.  051 200420 of info@debremstruik.be

Het is mogelijk dat de medewerker je uitnodigt om naar een andere ruimte te gaan, om . de andere kerkbezoekers niet te storen en voor je eigen privacy.  Je kunt rekenen op hun discretie. De medewerkers die hieraan meewerken zijn door een voorafgaande selectie gegaan en komen tweemaandelijks samen voor vorming en overleg.

De mensen die naar u luisteren zijn vrijwilligers die gratis hun tijd en aandacht geven, mensen met een christelijke levenshouding. Zij worden zelf begeleid door een psycholoog en krijgen regelmatig een passende vorming. U kunt rekenen op iemand die écht naar u luistert, met wie u in vertrouwen kunt spreken, die uw anonimiteit respecteert. Ook ieders eigenheid en levensovertuiging wordt gerespecteerd.

Wil je een langere tijd  – gedurende een reeks gesprekken – met iemand op weg gaan om klaarheid te scheppen in je leven, dan kan dat ook.  Ga eens kijken op samen een eind op weg gaan.