Hoe kan ik helpen?

Vrijwilliger

Je kan je – met jouw talenten – als vrijwilliger inschakelen in de werking. We hebben altijd wel enkele niet ingevulde opdrachten. Maar evenzeer kunnen jouw talenten onze werking versterken en soms een nieuwe richting uitsturen.

Interesse? Neem contact op met Ronny Verbrugghe via de contactgegevens.

 

Financieel

Als we verder willen bouwen aan degelijke pastorale en diaconale projecten, als we het waardevol religieus erfgoed een toekomst willen geven, dan kan dit niet zonder financiële middelen.

We hebben het voor u uitgerekend: één dag werking kost € 250,00. Het kost “maar” € 250,00 omdat wij kunnen rekenen op een brede schare vrijwillige medewerkers en op een vaste medewerker die ons door het bisdom ter beschikking wordt gesteld. Het kost ons toch nog €250,00 omdat wij goed zorgen voor het ons toevertrouwde patrimonium en omdat de uitbouw van onze projecten niet kan zonder een minimum aan werkingsmiddelen. Kan jij instaan voor één dag werking (€250,00)?

Maar natuurlijk bepaal je zelf de mate van je inbreng. Wij weten elke bijdrage te waarderen. Het rekeningnummer vind je onder de rubriek contactgegevens.

 

Ingaan op ons aanbod

Alleen al door in te gaan op ons aanbod, laat je merken dat je onze inspanningen waardeert en zinvol vindt. Voor ons is dat een riem onder het hart en een hart onder de riem.

Biddende verbondenheid

Jouw biddende verbondenheid is voor ons een steun. Je kan daarvoor gebruik van de bremstruikkaars en het bremstruikgebed. Je kan aansluiten bij de gebedsgemeenschap op dinsdagavond tijdens het avondgebed. Wil je meedoen?  Aarzel dan niet om ons te contacteren.