Kalender

DOORLOPEND

DE NEGEN DONDERDAGEN VAN DE HEILIGE RITA

Negen donderdagen komen we samen met mensen voor wie de heilige Rita een bijzondere plaats in hun leven en in hun hart inneemt. We vertellen fragmenten uit haar levensverhaal, leggen onze voorbeden in haar handen, zingen en bidden en vereren haar in de relikwie.

  • 8 vesperdiensten op 14-21-28 maart, 4-11-25 april (niet op witte donderdag 18 april) – 2-9 mei om 18.00 uur
  • eucharistieviering op 16 mei om 18.00 uur

APRIL

JUNI

  • Zaterdag 8 juni om 18.00 uur : vooravond van Pinksteren – doopviering van Izilda Nandingna
  • Izilda en haar dochter Jessica bij onze bisschop Lode, samen met haar begeleider Freddy Kindt en zijn kleindochter Angel – op de dag van haar naamopgave in de kathedraal te Brugge op 2 maart 2019

  • Maandag 10 juni : stille dag