Opdrachtverklaring

De Bremstruik wil een gemeenschap van mensen worden, die elkaar kennen van naam en meer dan dat: mensen die met elkaar op weg gaan, elkaar groeikansen geven, een droom met elkaar delen. De nog altijd sprekend actuele Bijbelverhalen en de ontmoeting met de levende Jezus vormen ons gemeenschappelijk draagvlak. Van daaruit en in verbondenheid met elkaar aanvaarden wij de zending om mee te werken aan een wereld van verlossing en bevrijding, door Gods barmhartige liefde zichtbaar te maken.

De Bremstruik, gelegen op een kruispunt van wegen, wil een herberg zijn voor mensen onderweg. Een plaats waar iedereen, jong en oud, ongeacht zijn of haar verleden, ongeacht zijn of haar levenssituatie welkom is. Je kan er zo maar in en uit, één keer, of als vaste stamgast. In wederkerigheid verwachten wij dat de gast respect opbrengt voor de mensen die hij of zij hier ontmoet en voor de eigenheid van ons huis.

In de gezindheid van Jezus en de profeten wil De Bremstruik zijn aandacht in de eerste plaats richten naar mensen met een nood, materieel, spiritueel en psychisch. De Bremstruik wil aandacht geven aan mensen op zoek naar rust en stilte, mensen op zoek naar zin en mensen op zoek naar een christelijke gemeenschap. Vanuit Jezus’ manier van leven, in verbondenheid met God, willen wij openstaan voor iedereen, met een voorkeursoptie voor de armen. Dit vertaalt zich in aandacht voor een rechtvaardige samenleving en inzet voor mensen die zich aan de rand van de maatschappij bevinden. De Bremstruik wil zich gastvrij openen voor de toenemende groep vreemdelingen in ons land en wil zich inschakelen in de beweging naar vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

De Bremstruik wil zoeken naar nieuwe en eigentijdse vormen van geloofsbeleving en liturgie, geworteld in de Joods-christelijke traditie. Vastberaden, weldoordacht, zonder de traditie overboord te gooien. Vanuit een kritische en gelovige houding, met een open vizier, wil De Bremstruik nieuwe wegen verkennen in kerkopbouw, steeds in dialoog met de kerkgemeenschap(pen) en de wereld, met de levende Heer, Jezus Christus, als centrale gastheer. Hierbij durven wij onszelf ook in vraag te stellen.

De Bremstruik wil eer bieden aan zijn medewerkers, de gastmensen (gastvrouwen en gastheren). Zij vormen immers de gemeenschap van mensen die de realisatie van de kerk als herberg concrete gestalte geven. Hun bijdrage wordt niet afgewogen of beoordeeld. De invulling van hun engagement gebeurt in wederzijdse dialoog. De Bremstruik wil hen ruimte bieden voor persoonlijke inbreng en creativiteit, waarbij zorgzaamheid en verantwoordelijkheid voor elkaar geen loze woorden zijn. Het is dan ook het streven van De Bremstruik dat iedere medewerker zich hier thuis kan voelen.

Printversie