Bronmomenten

WE KOMEN SAMEN

OM MET WOORDEN EN TEKENEN

BIJBELSE VERHALEN

TOT – in ons – LEVEN TE BRENGEN

BRONMOMENTEN IN DE BREMSTRUIK

Midden een veelheid aan levensbeschouwingen, kiezen wij ervoor om de woorden en verhalen van de joodse en christelijke bijbel te blijven vertellen en vertalen. Jezus van Nazareth, die ook Christus-Messias wordt genoemd is daarbij onze gids en voorganger. Doorheen die woorden en verhalen kijken we naar onze eigen levenservaringen en naar de wereld waarin wij leven. Aan de groeiende ongelijkheid tussen mensen en het onrecht dat de schepping wordt aangedaan kunnen we niet voorbijgaan.

We doen dit met woorden en verhalen, met rituelen en symbolen – uit de rijke traditie waarop wij verder bouwen, uit de wereld waarin wij leven en uit de wereld van muziek en beeldende kunsten –  en hopen daarmee iets van waarde te scheppen voor twijfelaars met verlangen en gelovigen met vragen. We willen uitdrukking geven aan wat ons ter harte gaat, wat ons ontmoedigt, maar evenzeer wat ons bemoedigt en bezielt.

Stille aanwezigheid wordt gerespecteerd en geapprecieerd.  Toch durven we jou uitdagen om actief deel te nemen, om – op eigen tempo en gaandeweg – mensen te ontmoeten en te leren kennen, ook met hun naam en meer dan dat. Zo groeien we naar een gemeenschap waar zoeken naar zin, maar ook vreugde en verdriet met elkaar gedeeld worden.

Drie groepjes van vier mensen bereiden afwisselend de bronmomenten voor. Daarvoor hoef je over geen bijzondere diploma’s of talenten te beschikken, alleen de openheid om met elkaar in gesprek te gaan vanuit de bijbel en vanuit het leven is voldoende. Samen zoeken we – in de geest van de opdrachtverklaring van De Bremstruik – naar nieuwe en eigentijdse vormen van geloofsbeleving en liturgie, geworteld in de joods-christelijke traditie.

Als je je aangesproken voelt, dan moet je zeker eens komen proeven.

Elke zaterdag om 18 uur in De Bremstruik (binnen langs de kerk),  Arme Klarenstraat 36 te Roeselare.

Niet in juli en augustus.

Op de vooravond van Kerstmis om 16 uur en op de vooravond van Pasen om 20 uur.