Wereldmissiehulp

Wereldmissiehulp zamelt kleren, schoenen en brillen in en bezorgt die wereldwijd aan organisaties en gemeenschappen die erom vragen. Wat jij teveel hebt, kan misschien nog bruikbaar zijn voor andere mensen.

Je kunt elke dag (behalve op zon- en feestdagen) goederen voor Wereldmissiehulp binnenbrengen tussen 9u en 11u30.