De Zachte Bries

De zachte bries is een kleine christelijke gemeenschap binnen De Bremstruik. Samen zoeken we naar een gemeenschappelijke beleving van ons christelijk geloof. We delen met elkaar en zijn met elkaar begaan.

We willen bewust leven vanuit het vertrouwen dat God elke mens liefheeft. In een evangelische verbondenheid willen we mee dragende grond zijn voor De Bremstruik en De Kerit. Zo willen we meewerken aan een rechtvaardiger wereld en helpen om Gods liefde zichtbaar te maken in deze seculiere maatschappij.

We ontmoeten elkaar in gebed en gesprek, ontmoeting en bezinning. Jaarlijks gaan we enkele dagen naar een abdij, om onze werking te evalueren en uit te diepen. In alle vrijheid en wederzijds respect tegenover elkaar kunnen we ons engagement jaarlijks vernieuwen.

De zachte bries bestaat op dit ogenblik uit acht mensen, zes leken en twee religieuzen. We staan open voor nieuwe leden.