Zorg voor de Schepping

De werking van De Bremstruik kan samengevat worden in twee grote opdrachten: (1) een plek van verstilling en verdieping aanbieden aan al wie er voor open staat.  – (2) een luisterend oor en een helpende hand bieden aan wie het nodig heeft. De inspiratie daartoe halen we uit het verhaal van Jezus en de profeten.

Deze opdrachten willen we realiseren met aandacht voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

  • Financieel steunen we projecten die hieraan meewerken via een vrijwillige ontwikkelingsbelasting.
  • Koffie, thee, fruitsap en wijn halen we bij de wereldwinkel.
  • Stap voor stap wordt overgeschakeld op ledverlichting om het stroomverbruik te beperken.
  • Een nieuwe pomp werd geïnstalleerd om beter gebruik te maken van het aanwezige regenwater.
  • Onze tuinen – die we graag voor het publiek openstellen – worden ecologisch onderhouden door De Lochting, een bedrijf binnen de sociale economie dat werkt met mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.
  • Voor de verwarming van de gebouwen zijn we overgeschakeld van stookolie op het plaatselijke warmtenet. Het principe is heel eenvoudig: één grote warmtecentrale, de afvalverbrandingsoven van Roeselare, brengt via ondergrondse warmwaterleidingen warmte tot bij organisaties en woonentiteiten waar warmte wordt afgegeven aan het systeem van het gebouw (bij ons het bestaande systeem van centrale verwarming). De afgekoelde water stroomt terug naar de warmtecentrale, waar het weer opgewarmd wordt. Op die manier realiseert De Bremstruik een verminderde CO2-uitstoot van 50 ton per jaar. Dit komt overeen meet de uitstoot van 2400 liter stookolie.